Constructions

INWESTOR: Wodociągi Płockie S.A.
OBIEKT: Zadaszony taras widokowy z funkcją użytkową
LOKALIZACJA: Płock TONAŻ: 21,0 [t]
ZAKRES:
1) Projekt wykonawczy oraz dok. warsztat.-montaż.
2) Dostawa i montaż konstr. stal. (klasa ppoż. R30)
3) Dostawa i montaż zadaszenia z poliwęglanu komorowego
4) Dostawa i montaż barierek z wypełnieniem ze szkła bezp.
5) Dostawa i montaż pokrycia podestu z blach łezkowych
INWESTOR: General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. (OPEL Gliwice)
OBIEKT: Rozbudowa śluzy przeładunkowej G70 | Rozbudowa śluzy przeładunkowej G20 | Rozbudowa GROUPROOM przy bramie G100
LOKALIZACJA: Płock TONAŻ: 22,5 [t]
ZAKRES:
1) Projekt konstr. do pozwolenia na budowę
2) Dokumentacja warszt.-montaż.
3) Dostawa i montaż konstr. stal.
INWESTOR: Koksownia RADLIN
OBIEKT: Estakada technologiczna
LOKALIZACJA: Radlin TONAŻ: 11,0 [t]
ZAKRES:
1) Obliczenia statyczne
2) Dokumentacja warszt.-montaż.
INWESTOR: PEC Siedlce
OBIEKT: Maszynownia PEC
LOKALIZACJA: Siedlce TONAŻ: — [t]
INWESTOR: Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ZAKRES:
1) Opracowanie projektu technicznego.
2) Wykonanie i montaż podestów oraz drabin metalowych umożliwiających wejście na dach budynków.
ZADASZENIA
LOKALIZACJA: –
ZAKRES:
INWESTOR: FAZOS S.A.
OBIEKT: Ściana wydzielająca część hali produkcyjnej
LOKALIZACJA: Tarnowskie Góry TONAŻ: 5,5 [t]
ZAKRES:
1) Projekt oraz dok. warsztat.-montaż.
2) Dostawa i montaż konstr. stal.
3) Dostawa i montaż płyt warstwowych – ok.360m2
4) Dostawa i montaż doświetli z płyt poliwęglan. – ok.240m2
5) Dostawa i montaż 3szt. bram segmentowych 3,5×3,5m oraz drzwi
INWESTOR: GPW S.A.
OBIEKT: Sosnowiec – Maczki
LOKALIZACJA: Płock TONAŻ: 22,0 [t]
ZAKRES:
1) Projekt zamienny oraz dok. warsztat.-montaż.
2) Dostawa i montaż konstr. stal.
INWESTOR: General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. (OPEL Gliwice)
OBIEKT: Rozbudowa śluzy przeładunkowej G70 | Rozbudowa śluzy przeładunkowej G20 | Rozbudowa GROUPROOM przy bramie G100
LOKALIZACJA: Płock TONAŻ: 22,5 [t]
ZAKRES:
1) Projekt konstr. do pozwolenia na budowę
2) Dokumentacja warszt.-montaż.
3) Dostawa i montaż konstr. stal.
INWESTOR: General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. (OPEL Gliwice)
OBIEKT: Rozbudowa śluzy przeładunkowej G70 | Rozbudowa śluzy przeładunkowej G20 | Rozbudowa GROUPROOM przy bramie G100
LOKALIZACJA: Płock TONAŻ: 22,5 [t]
ZAKRES:
1) Projekt konstr. do pozwolenia na budowę
2) Dokumentacja warszt.-montaż.
3) Dostawa i montaż konstr. stal.